Çocuklarda Kekemelik

Kekemelik gibi konuşma bozukluklarının eskiden dünyaca bilinen tedavi yöntemleri yoktur. Bundan dolayı kişiler ya umutla tedavi yöntemleri araştırıp bu soruna karşı savaşmış ya da halkın genetik ve tedavisi yok söylentilerine inanıp hayatı boyunca bu sorunla yaşamaya devam ediyorlar. Halk ise neden ortaya çıktığını merak etmekte ve bu meraktan dolayı kendilerince çıkarımlar yapmışlardır. Bu çıkarımlardan oluşan çeşitli söylentiler ortaya çıkıp halk arasında yayılmıştır. Bu söylentiler arasında doğuştan veya genetik olduğu yayılmış ama elde edilen bilimsel bulgular daha çok bu durumun alışkanlıktan dolayı ortaya çıktığını göstermektedir. Genetik olduğu sanılması gibi yanlış anlamalara sebebiyet veren durum ise kekemelik sorununun çocuğun aileden birinde görüp de oyun gibi olduğunu düşünerek onun gibi yapma isteği oluşarak zamanla yaparak bir alışkanlık edinmesi de kekemeliğin ortaya çıkış nedenlerindendir. İlk etapta normal giden konuşma alışkanlıklarının bir süre sonra takılmalara dönüşmesi olarak görülen çocuklarda kekemelik özellikle de IQ Seviyesi yüksek çocuklar tarafından etkilenilen bir konuşma bozukluğu türü olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Zeki sayılabilecek çocukların hayal güçlerinin diğer çocuklara göre kat ve kat derin hayal güçlerine sahip olduğu bir gerçektir. Çocuklarda kekemelik genellikle 2 – 7 yaşları arasında ortaya çıkarken kekemelik olarak adlandırılan bu takılmalar birkaç grup altında incelenebilmektedir.  Çocuklarda kekemelik öncelikle ama ama bu, bu ve ve şu, şu gibi tekrarlarla gözükürken bu tekrarlar çocuklarda kekemelik boyutunda takılmalara doğru ilerler ve sonrasında duraksamalar ve tutulmalar ve de ardından ifade güçlüğüne bağlı tiksel davranışlar birbirini takip ederek giderek ağır bir durum ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklarda kekemelik görülmeye başladığı an itibari ile çocuğun ne ve nasıl etkiler sonucunda bu reaksiyonu verdiği konusunda detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Çocuklar rüyalarında gördükleri kabusların sonucunda dahi kekemelik sorunu ile uyanabilmektedirler. Etkisinde olunan nesne obje yada durum böyle bir durumun ardından derhal çocuğun dünyasından uzaklaştırılmalıdır.

Çocuklarda kekemelik öncelikle 6 ay 2. Aşamada ortalama 12 ay içerisinde ortadan kalkabilmektedir. Bunun sebebi takılan konuşma yapınsın alışkanlık haline gelmeden gelip geçmesi olarak adlandırılabilinir. Fakat bir yılın ardından devam eden durumlarda çocuklarda kekemelik vakaları artık daha da önemsenmesi gereken bir yapı olarak değerlendirilmelidir. Çocuklarda kekemelik bu aşamaya gelmeden ilk ortaya çıktığı anlar itibari ile kekemeliğin bir sorun olduğunun çocuk tarafından anlaşılmayacak şekilde çocuğa müdahalelere ihtiyaç olduğu aileler tarafından bilinmelidir. En yanlış müdahale şekli çocuklarda kekemelik ortaya çıktığı gibi ona” böyle konuşmasana, düzgün konuş” gibi direk uyarılardır.

Konuşma bozuklukları arasında akıcı konuşma sorunları olarak tabir edilen kekemelik çocuklarda ortaya çıktığı gibi istisnai durumlarda ileriki dönemlerde de insanların hayatında birden ortaya çıkabilen sorunlar ve talihsizlikler sonucunda baş gösterebilmektedir. Hastalık yada yakın bir ilişkisi olan varyasyonu bulunmadığından kekemelik ilaç şurup aşı gibi çözümleri olmayan hastanelerde de çözüm olacak bir bileşimi bulunmayan bir sorundur. Çocuklarda kekemelik ancak yerleşmiş bir sorun olduğu anlaşıldığında sadece konuşma terapileri ve konuşma egzersizleri ile ortadan kalkabilmektedir.

Kekemelik probleminin ortadan kalkması uzun sık ve yoğun konuşma egzersizleri eşliğinde bilimsel teknik veya yöntemler ile birlikte mümkündür. Kekemer olarak kullandığımız Van Riper “Shaping tekniği” ile bunu başarabilen bir kurum olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Şekillendirilmiş yeni bir konuşma alışkanlığı kazanan bireyler bu sayede takılmalardan duraksamalardan tamamen kurtulabilmektedirler.

Kekemelik Tedavi Merkezleri

Kişiler baskı altındayken kendilerini dehşete düşmüş gibi hissedip korku gibi duyguları çok yoğun hissedip ve olaydan sonra kendilerini kötü hissederek bazı şeyler refleks olarak ortaya çıkabilir ve zamanla alışkanlık haline gelebilir. Alışkanlıklar için ilaç gibi şeylerin hiç işe yaramayıp yanlış konuşma alışkanlığı içinde yeni bir konuşma alışkanlığı kazanması yönündedir. Konuşma egzersizi metotları sonucunda takılmaların ve tutulmaların ortadan kalkabildiğini görebilmekteyiz. Fakat bunu her birey için aynı şartlarda söyleyebilmek çok mantıklı değildir. Çünkü kekemelik tedavi edilebilse de konuşma egzersizlerinin her birey üzerinde aynı oranda etkili olmadığını görebilirsiniz. Çünkü kekemelik tedavi merkezlerine kekemelik sorunu yaşadığı için başvuran kişilerin eğitim düzeyleri, algılama kapasitesi yahut kişilerdeki kekemelik ağırlık düzeyinin farklı olması her bireyde aynı derecede veya aynı zamanda sonuç alınacağı anlamı taşımamaktadır. Bu yüzden 10 günde – “14 güne kekemeliğe son” gibi kekemelik tedavi merkezlerinin kullandığı bu tarz sloganların ciddiye alınmaması gerekmektedir. Ayrıca Konuşma esnasında yaşanan sorunların başında gelen duraksamalar ya da takılmalardan oluşan konuşma bozuklukları konusunda aktif olarak bireysel eğitimlerin ön planda olması gerekmektedir.

Kekemelik tedavi merkezleri olarak yapılması gereken en ciddi eğitim süreçleri daha önce başarısını kanıtlamış yöntemler içerisinden kişilere uygun olanın tespiti ile ilgili olan araştırmalara yoğunlaşmakla ilgili olması gerekmektedir.  Çünkü kişilerin takılma yahut duraksama gibi konularda yaşadıkları sorunlar benzer nitelikte olsa da bu noktada kullanılan yöntemlerin kişilerde aynı oranda başarılı olmayışı da bundan kaynaklanmaktadır.

Kekemelik tedavi merkezleri olarak kullanılan yöntemlerin devamlılığı ve bu yöntemlerin geçerliliğinin tüm koşullarda kişilere bireysel olarak uygulanıyor olması gerekmektedir.  Kekemelik gibi akıcı konuşma bozukluklarının ortadan kalkması adına uygulanan yöntemlerin kişilerce benimsenmesi ve zamanla refleks haline getirilmesi konusunda rutin kontrollerle kekemelik tedavi merkezlerinin süreçleri çok iyi değerlendiriyor olması gereklidir.  Kekemer İletişim veKonuşma Bozuklukları merkezi olarak bahsi geçen kontrollerin 1 yıl boyunca garantili olarak devam etmesinin sebebi bu kontroller sırasında gerilemelerin tespiti ve çözümüne yönelik olarak süregelmektedir.Kekeleyen kişilerin doğuştan olmayan konuşma sorunlarının ana kaynağı genellikle travma derecesinde yaşanan korkulu olaylar olarak görülmektedir. Etkisinin bir süre devam etmesiyle konuşma yapısındaki bu takılmalar kişiler üzerindeki konuşma sisteminden ayrılmaktadır. Daha kontrollü bir yapıyla birlikte kişi daha rahat ve nerde nasıl kelimeye başlayacağını bilen bir alt yapıya sahip olmaya başlamaktadır. Kekemelik tedavi merkezleri olarak unutulmaması gereken şudur ki uzun süredir devam eden alışkanlıklar bir süre sonra etkilenilen bir durum sonucunda yeniden ortaya çıkabilme potansiyellerini üzerilerinde taşımaktadır. Bu sebeple tedavi sonrasında aynı şekilde hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir süreç söz konusu olmalıdır.

Kekemelik Nasıl Düzelir?

Kekemelik gibi konuşma sorunları genetik ve doğuştan olan bir hastalık değildir. Doğuştan olan bir hastalığın etkisiyle ortaya çıkabilmektedir. Kekemelik ve diğer konuşma sorunları fiziksel bir sorun ise fiziksel sorunun giderildikten sonra shaping tekniği ile düzelebilen sorunlardır. Düzelebilen sıkıntılar olduğu fakat hastalık gibi süreçlerinin de olmadığının bilinmesi gerekir. Konuşma esnasında görülen takılmaların genel isimi kekemelik olsa da “kekemelik nasıl düzelir” sorusundan önce kekemelik türü ve gelişim süreçlerinin araştırılmasının gereği önem teşkil etmektedir.  Kekemelik köken itibari ile genetik yapısı olmayan ve doğuştan ileri gelen bir problem tipi değildir. Kekemelik nörolojik bir sorun olarak da bilinecek kadar olumsuz bir potansiyele sahip değildir.

Kişilerin bilhassa küçük yaşlarda yaşadıkları çevrenin etkilerinin de göz önünde olduğu problemler olan konuşma bozuklukları, şivenin değişkenliğinde olduğu gibi aile fertlerinde olan sorunu algılayıp küçük yaşlarda benimseyebilmektedir. Kekemelik sorunlarının ana kaynağının ise yaşanmış korkulu olaylara bağımlı olduğunu söylemek, yanlış sayılmayacak bir söylem olur. Çünkü bu sorunu yaşayan birçok birey beklenmedik ve özellikle de ani gelişen olayların korkularından sonra konuşma bozukluğu yaşadıklarını ifade etmektedirler.

Kekemelik tedavi yöntemleri, insanlardaki konuşma yapısına yapılan bireysel müdahaleler, kişinin sahip olduğu konuşma alışkanlığını daha akıcı hale getirmeye yönelik olarak uygulanmalıdır. “Kekemelik Nasıl Düzelir “sorusu için cevaplanması gereken asıl soru, akıcı konuşma yapısının bireylerde nasıl inşa edileceğidir.Kekemelik hastalık türü bir rahatsızlık olmadığı için kaynağına müdahale edebilecek bir hap veya ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Bu sebeple bazen kekemelik ve konuşma bozuklukları tedavisinde tercih edilen antidepresan haplarının konuşma esnasında yaşanan takılmalara herhangi bir faydası bulunmamaktadır.

Kekemelik gibi artık alışkanlık haline gelmiş, konuşma yapılarının ancak konuşma terapileri ile akıcı bir hal alması söz konusudur. Takılmaların ve tutulmaların görülebildiği konuşma yapılarında kişilerdeki bu konuşma bozukluklarını gidermeye yönelik olarak uluslararası bilinirliği olan “shaping tekniği” gibi yöntemler sayesinde daha kontrollü bir konuşma alışkanlığı kişilere empoze edilebilmektedir.  Bu sayede kişiler, önceden sahip oldukları sorunlu konuşma yapılarında olduğu gibi kontrollü konuşma alışkanlığını da refleks haline getirmesiyle birlikte takılmaların olduğu eski konuşma alışkanlığının üzerine yeni bir sistem inşa edilmiş olmaktadır. Bunun kişi tarafından benimsenmesi de terapinin sonucunu vermektedir.

Düzelme ya da iyileşme olarak tabir edilen konuşmalardaki akıcılık yakalandığı an itibari ile her şey çözülmüş gibi algılanmamalıdır.  Çünkü genel olarak stres ve heyecanın kaynak olduğu konuşma bozuklukları, henüz yeni öğrenilmiş bir sistemi büyük bir panik ortamı ile ezip geçebilmektedir.  Bu ihtimalin göz ardı edilmesi ise büyük risk olarak adlandırılabilir. Piyasada bilinen” 14 GÜNDE SON” sloganları maalesef kekemelik gibi devamlılığı olan bir sorun için kesinlikle yeterli yada doğru bir iddia değildir. Çünkü yılların getirmiş olduğu herhangi bir alışkanlık bu kadar kısa sürelerde yok edilemez. Ancak biraz rahatlatılabilir, fakat son demek oldukça iddialı bir kelam olduğu için bunu ancak düzenli ve mantıklı bir tedavi sonucunda başarmak mümkün olacaktır. Devamlılığının da düzenlenmesi gereken terapilerin uzun soluklu bir sonuç vermesi amaçlanmalıdır.

Shaping Tekniği

Başarılı tedavi sonuçlarıyla dünyaca tanınmış ve hala da uygulanmakta olan fluency shaping tekniği tedavi olarak hala kullanılmaktadır. Alışkanlıkları gidermek için yeni bir alışkanlık gerektirdiği için kekemelik için ilaç verilmek yerine doğru ve kontrollü konuşma yapısı kişilere empoze edilmelidir. Shaping Tekniği sayesinde takılmalara ve duraksamalara çözüm bulunarak konuşma kontrolü kişilere verilerek sonlanmaktadır. 1905 Amerika doğumlu C. Van Riper’ in buluşu olan  Shaping Tekniği yeniden şekillendirmiş olduğu konuşma sorununu bireylere alışkanlık haline getirmeye çalışmıştır. Kekemelik sorunu değişken olup bazen geçer gibi gözüküp daha da ağırlaşabilir.

Motivation

Identification

Desensitization

Variation

Approximation

Stabilization

Yukarıda gösterildiği gibi altı adımı olan bu tekniğin, her adımı kişiyi düzelmeye yönelik süreçleri içermektedir. Kişilerin durum hakkında bilgilendirilmesi, süreçlere yönelik onların adaptasyonun güçlendirilmesi, duygusal dayanıklılığın arttırılması ve kontrollü konuşma alışkanlığının kişiler tarafından benimsenmesi adına egzersizler bu terapilerde uygulanmaktadır. Ülkemizde yaygınlaşmamış bu tekniğin adı MİDVAS diye adlandırılmaktadır. Ancak birçok ülkede kabul edilmiş ve kullanılan Shaping Tekniği, konuşma sırasında yaşanan kekemelik sorunlarının önüne geçmek adına gereken öğretiler ve uygulamaları her açıdan üstünde bulundurmaktadır.

Kekemeliğin zeka geriliği yada işitme sorununa etki etmeyip C. Van Riperin işitebilen herkesin konuşabileceğini yönündeki sözüne hak veriyoruz. Konuşma bozukluğu olan kişiye özel olarak ve doğru yöntemlerle doğru ve şekillenmiş yeni konuşma yapısını alışkanlık haline gelmesi en önemli unsurdur. Kekemelik bir konuşma alışkanlığı olduğu için psikoterapilerle tedavi etmek yanlış bir adım olacaktır. Ayrıca uygun yöntemler kullanılsa bile tedavinin kısa sürmesi tedaviye kesinlikle uygun olmaz. Uzun yıllardır kullanılan yanlış konuşma alışkanlığı bir kaç günde tedavi edilemez. Bu nedenle düzeltilen konuşma sorunu günlük kontrollere ihtiyaç duyar.

Kekemelik Tedavisi İstanbul

Görülen konuşma bozukluklarından en çok görülen ve en dikkat çeken sorun kekemeliktir. Konuşma bozukluklarının ortaya çıkmasının öncesinde kişinin korku baskı hissetiren olaylar yaşamış olduğu gözlenmektedir. Kıskançlık gibi duyguların etkisiylede kişilerde kekemelik görülebilmektedir. Hatta kıskançlıkdan sonra olan korku olarak mesela kıskanan çocuğun yeni doğan bebeğe kötü davranması ile annenin ona bağırması ve bu bağırıştan dolayı çok korkması gibi durumlar örnek gösterilebilir. Kekemeliğin tedavisini yapan kurumlar sıkça İstanbul gibi büyük şehirlerde yapsada önemli olan her şehirde yapılmasıdır. Kekemelik tedavisi İstanbul gibi büyük bir şehirde olsada kısa süren tedaviler özellikle 15 günlük bir süre ile yapılan tedavilerin hiçbir etkisi olmamaktadır.

Kekemelik tedavisi, çocuklarda görüldüğünde gözlemlenmeye devam edilmeli ve bir yıl gibi bir zaman sonrasında uzman yardımıyla devam edilmelidir. ilk yıllarda görülen ve acemi kişilerin yanlış yönlendirmeleri sonucunda kalıcı hale gelebilen kekemelik sıkça görülebilmektedir. Konuşma sorunlarının kalıcılaşmadan kendiliğinden geçilebileceği bilinmelidir, gereksiz panik ve uyarılar kişinin bu sorunu büyütüp konuşma sorununu kalıcılaştırmaktadır.

Kekemelik ve konuşma bozuklukları konuşma alışkanlığı olduğu için bir hastalık değildir ve bu yüzden ilacı veya medikal bir durum yoktur. Bu nedenle istanbul veya herhengi bir kurumdan ilaç istemeyiniz ve de öneren kurumlara itimat etmeyiniz. Sakinleştirici antidepresan gibi ilaçlar asla çözüm olarak düşünmemelidir.

Kekemelik tedavisi belli bir yere özgü bir tedavi değildir. Yeterli donanıma, bilgiye sahip ve dünyaca bilinen yöntemlerin kullanıldığı herhangi bir ilde bu tedavi uygulanabilir. Merkezimizde kullandığımız shaping tekniği sayesinde işitme sorunu olanların dışında kesin çözümler ile tedaviyi bitiriyoruz. Yapılan araştırmalarda kekemelik genetik olmasa bile ailede herhangi birinde görülen kekemelik çocuğun taklidiyle genetik sanılabilir. Ama kekemelik genetik değil bir konuşma alışkanlığıdır. Korku dışında görülen bu durum özentiliktir ve insan kişiliği davranış alışkanlıkları vb çocuğun birilerini taklit etmesiyle oluşur. Bu yüzden rol model olarak görülebilecek kişilerin de kekemelik sorunu yaşadığı düşünülürse, her iki bireyin de bu eğitimi alması uygun olacaktır. Bu terapilerin zamanlaması da önemli konulardan biridir. Kekemeliğin tedavisi kısa sürelerde cevap verecek kadar basit olmayan, yıllardır devam eden bir yapının değiştirilme sürecidir.

Kekemelik Nasıl Tedavi Edilir

Beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilen kekemelik, konuşma esnasında yaşanan istemsiz akıcılık bozukluklarıdır. Çocukluk dönemlerinde oldukça sık rastlanabilen kekemelik, aslında ilk dönemlerde kendi kendine ortadan kaybolan bir unsur olan kekemelik, belli bir süre sonra konuşma alışkanlığına dönüşüp, kalıcı hale gelebilmektedir. Fakat kalıcı hale gelene dek aile bireylerinin tümüyle bunu kekeme sorunu yaşayan çocuğa yansıtmaması gerekmektedir.
Kekemelik tedavisi olarak görülebilen sürecin, kalıcı olduğu anlaşıldığında başlanması, görüldüğü an hemen tedaviye başlama çabasından daha mantıklıdır. Kemikleşmeyen kekemeliğin geçiciliğini güçlendirmek adına iletişim halinde bulunması gereken çevredeki kişilerin kekemelik sorununu panik halinde ona yansıtmadan devam ettirmesi gereken bir yanı da vardır.
Kekemelik tedavisi ihtiyacı duyulan durumlarda ise kısa süreli eğitimlerin geçerliliğinin olmadığı bilinmelidir. Çünkü kalıcı hale gelene dek kekemelik kalıplaşmış bir özelliğe bürünmüş haliyle tavır gösteren yapı olarak kalıcılığını sürdürecektir. Bu kalıcılığı kırmak kolay olmadığı için kısa süreli çözümler yerine kontrollü konuşma alışkanlığını öğrenen kişilerin bu yeni konuşma yapısını benimsemeleri ve refleks haline dönüştürmeleri sağlanana dek kontrol altında tutulmaları gerekmektedir.
Kekemelik nasıl tedavi edilir bunu uzmanlardan öğrenmek gerekirken zamanlama konusunda her kuruma güvenmek de doğru olmayabilir. Kekemelik tedavisi konusunda kısa süreçlerde 10 günde kekemeliğe son tarzı yapıların yararı çok tartışılan bir konudur. Çünkü uzun zamanların ardından düzenlenen akıcı konuşma yapısı kişi tarafından benimsenmeden uzman yardımının kesilmesi, sonuç olarak kekeleme sorunlarının yinelemesine sebep olmaktadır. Bu yüzden öğretilmiş tekniklerle gelen geçici çözümlere kesin çözüm olarak bakılması doğru değildir.Kekemelik tedavisi aynı zamanda oldukça sık devam etmesi gereken bir eğitim sürecidir. Asla haftada 1 gün zaman ayırarak her an kullandığımız konuşma yapısını düzenleyemeyiz. Bu konu çok dikkat edilmesi gereken bir detaydır.
Yıllanmış bir yapı olan konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne ancak kontrollü konuşma alışkanlığını sağlayarak geçebiliriz. Bunu da ancak dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle yapmamız doğru olacaktır. Kullandığımız shaping tekniğisayesinde şekillendirilmiş yeni bir kontrol sağlanmış olmaktadır. Diyafram nefesini yetersiz ve verimsiz kullanan kekemelik sorunu yaşayan kişilerin nerede nasıl nefes alması gerektiği konusunda verilen eğitimlerle düzenlenen yeni yapı sayesinde takılmaların ortadan kalktığı görülecektir.

Takifemi (Hızlı Konuşma Sorunu )

B7nnlJICAAAfe_kHızlı konuşma sorunu olarak adlandırılan takifemi, günümüzün hızıyla mı ilgilidir bilinmez ama birçok kişinin ortak özelliğidir. Hızlı konuşmaların özellikle de heyecanlı anlarla birleştiği durumlarda hiç anlaşılamayan boyutlara ulaşması da iletişim sorunları olarak algılanmaktadır. Hızlı konuşma sorununu tetikleyen birkaç sebep bulunmaktadır, ancak yaşam koşullarının etkileri ile soyutlaşan günümüz dünyasındaki akış hızını da unutmamak gerekir.

Konuşma Bozukluğu Nasıl Geçer

konusma-bozuklugu-nasıl-gecer

Konuşma Bozukluğu Nasıl Geçer

İletişimin ilk basamağı olan düşünceleri aktardığımız konuşma yapımızdaki bazı sorunlar bu iletişim düzeyini istenilen seviyelerde tutmamızı neden olmaktadır. Bu zamanlarda ortaya çıkan soru konuşma bozukluğundan nasıl geçer  sorusu olduğunda konuşma bozukluğu tedavisi ve yöntemlerini öğrenmemiz gerekmektedir.

Konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma bozukluklarından hangisinin mevcudiyetinin belli oluşunun ardından konuşulabilecek bir konudur. Konuşma bozuklukları çok çeşitli şekillerde görülebilen sesletim ve akıcı konuşma sorunları olabilmektedir. Kişilerdeki bu sorunların doğuştan geldiği halk arasında yaygın bir durum olsa da bu çok doğru olmayan bir yanılgıdır. Kişiler özellikle erken konuşma dönemlerinde oldukça sık şekillerde çevresel faktörlerden etkilenebilmektedirler.

Çünkü çeşitli konuşma bozukluğu sorunlarından ancak belli bir kısmının konuşma bozukluğu tedavisi söz konusu olabilir.Mesela doğuştan gelen konuşma sorunları olarak bilinen dil ile ilgili sorunlar sonradan meydana gelen ve geçici konuşma bozuklukları gibi alışkanlık tabanlı olan sorunlar olmamaktadır. İşitme kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi kişilerle yapılması gereken eğitimlerin kişi tarafından duyamadığı için işitilememesi bu tabandaki konuşma bozukluğu tedavisini olanaksız kılmaktadır.

Konuşma Terapisti

Taaltraining

Konuşma Terapisti

Her zaman görülme riskini üzerinde taşıyan konuşma bozuklukları, çok farklı yöneleri ile hayatımızda karşılaşabileceğimiz sıkıntılarıdır. Bu sıkıntıların çözümü ve ortadan kalkması adına yürütülen konuşma terapilerini uygulayan uzmanlara verilen genel isim konuşma terapistidir. Konuşma terapisti kişilerdeki konuşma bozukluklarının türüne göre hareket eden kişilerdeki konuşma sorunlarının neler olduğunun tespitini yapan ve sonuç itibari ile hangi konuşma yöntemini kullanması gerektiğine de karar veren kişidir. Bu terapilerin sıklığı devamlılığı ve verimine etki eden kişi konuşma terapisti olmalı, terapiyi alan kişinin çevresinin bu konuda uzmanı yanlış yönlendirmiyor şekilde konuya yaklaşmaları gereklidir.

Kekemelik

playful-prohibited-and-alerting

Kekemelik

Üzerinde çok araştırma yapılan kekemelik sorunu, tedaviden önce bilinçlenmeyi gerektiren bir sorundur. Kişilerde belli bir standardı olmaksızın yaşanan akıcı konuşma bozukluklarıdır. Kişilerdeki kekemelik olarak adlandırılan bu akıcı konuşma bozuklukları ilk hece takılmaları olarak da isimlendirilir. Kekemelik kişi konuşmaya başladığı anda devreye giren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi konuşmaya başladığı anda takılmalar, uzatmalar, teklemeler, duraksamalar ya da tutulmalar dediğimiz hiç ses çıkaramama durumları olarak görülebilmektedir.

{$footer_yazisi}