Kekemelik Nasıl Tedavi Edilir

Beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilen kekemelik, konuşma esnasında yaşanan istemsiz akıcılık bozukluklarıdır. Çocukluk dönemlerinde oldukça sık rastlanabilen kekemelik, aslında ilk dönemlerde kendi kendine ortadan kaybolan bir unsur olan kekemelik, belli bir süre sonra konuşma alışkanlığına dönüşüp, kalıcı hale gelebilmektedir. Fakat kalıcı hale gelene dek aile bireylerinin tümüyle bunu kekeme sorunu yaşayan çocuğa yansıtmaması gerekmektedir.
Kekemelik tedavisi olarak görülebilen sürecin, kalıcı olduğu anlaşıldığında başlanması, görüldüğü an hemen tedaviye başlama çabasından daha mantıklıdır. Kemikleşmeyen kekemeliğin geçiciliğini güçlendirmek adına iletişim halinde bulunması gereken çevredeki kişilerin kekemelik sorununu panik halinde ona yansıtmadan devam ettirmesi gereken bir yanı da vardır.
Kekemelik tedavisi ihtiyacı duyulan durumlarda ise kısa süreli eğitimlerin geçerliliğinin olmadığı bilinmelidir. Çünkü kalıcı hale gelene dek kekemelik kalıplaşmış bir özelliğe bürünmüş haliyle tavır gösteren yapı olarak kalıcılığını sürdürecektir. Bu kalıcılığı kırmak kolay olmadığı için kısa süreli çözümler yerine kontrollü konuşma alışkanlığını öğrenen kişilerin bu yeni konuşma yapısını benimsemeleri ve refleks haline dönüştürmeleri sağlanana dek kontrol altında tutulmaları gerekmektedir.
Kekemelik nasıl tedavi edilir bunu uzmanlardan öğrenmek gerekirken zamanlama konusunda her kuruma güvenmek de doğru olmayabilir. Kekemelik tedavisi konusunda kısa süreçlerde 10 günde kekemeliğe son tarzı yapıların yararı çok tartışılan bir konudur. Çünkü uzun zamanların ardından düzenlenen akıcı konuşma yapısı kişi tarafından benimsenmeden uzman yardımının kesilmesi, sonuç olarak kekeleme sorunlarının yinelemesine sebep olmaktadır. Bu yüzden öğretilmiş tekniklerle gelen geçici çözümlere kesin çözüm olarak bakılması doğru değildir.Kekemelik tedavisi aynı zamanda oldukça sık devam etmesi gereken bir eğitim sürecidir. Asla haftada 1 gün zaman ayırarak her an kullandığımız konuşma yapısını düzenleyemeyiz. Bu konu çok dikkat edilmesi gereken bir detaydır.
Yıllanmış bir yapı olan konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne ancak kontrollü konuşma alışkanlığını sağlayarak geçebiliriz. Bunu da ancak dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle yapmamız doğru olacaktır. Kullandığımız shaping tekniğisayesinde şekillendirilmiş yeni bir kontrol sağlanmış olmaktadır. Diyafram nefesini yetersiz ve verimsiz kullanan kekemelik sorunu yaşayan kişilerin nerede nasıl nefes alması gerektiği konusunda verilen eğitimlerle düzenlenen yeni yapı sayesinde takılmaların ortadan kalktığı görülecektir.

Takifemi (Hızlı Konuşma Sorunu )

B7nnlJICAAAfe_kHızlı konuşma sorunu olarak adlandırılan takifemi, günümüzün hızıyla mı ilgilidir bilinmez ama birçok kişinin ortak özelliğidir. Hızlı konuşmaların özellikle de heyecanlı anlarla birleştiği durumlarda hiç anlaşılamayan boyutlara ulaşması da iletişim sorunları olarak algılanmaktadır. Hızlı konuşma sorununu tetikleyen birkaç sebep bulunmaktadır, ancak yaşam koşullarının etkileri ile soyutlaşan günümüz dünyasındaki akış hızını da unutmamak gerekir.

Konuşma Bozukluğu Nasıl Geçer

konusma-bozuklugu-nasıl-gecer

Konuşma Bozukluğu Nasıl Geçer

İletişimin ilk basamağı olan düşünceleri aktardığımız konuşma yapımızdaki bazı sorunlar bu iletişim düzeyini istenilen seviyelerde tutmamızı neden olmaktadır. Bu zamanlarda ortaya çıkan soru konuşma bozukluğundan nasıl geçer  sorusu olduğunda konuşma bozukluğu tedavisi ve yöntemlerini öğrenmemiz gerekmektedir.

Konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma bozukluklarından hangisinin mevcudiyetinin belli oluşunun ardından konuşulabilecek bir konudur. Konuşma bozuklukları çok çeşitli şekillerde görülebilen sesletim ve akıcı konuşma sorunları olabilmektedir. Kişilerdeki bu sorunların doğuştan geldiği halk arasında yaygın bir durum olsa da bu çok doğru olmayan bir yanılgıdır. Kişiler özellikle erken konuşma dönemlerinde oldukça sık şekillerde çevresel faktörlerden etkilenebilmektedirler.

Çünkü çeşitli konuşma bozukluğu sorunlarından ancak belli bir kısmının konuşma bozukluğu tedavisi söz konusu olabilir.Mesela doğuştan gelen konuşma sorunları olarak bilinen dil ile ilgili sorunlar sonradan meydana gelen ve geçici konuşma bozuklukları gibi alışkanlık tabanlı olan sorunlar olmamaktadır. İşitme kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi kişilerle yapılması gereken eğitimlerin kişi tarafından duyamadığı için işitilememesi bu tabandaki konuşma bozukluğu tedavisini olanaksız kılmaktadır.

Konuşma Terapisti

Taaltraining

Konuşma Terapisti

Her zaman görülme riskini üzerinde taşıyan konuşma bozuklukları, çok farklı yöneleri ile hayatımızda karşılaşabileceğimiz sıkıntılarıdır. Bu sıkıntıların çözümü ve ortadan kalkması adına yürütülen konuşma terapilerini uygulayan uzmanlara verilen genel isim konuşma terapistidir. Konuşma terapisti kişilerdeki konuşma bozukluklarının türüne göre hareket eden kişilerdeki konuşma sorunlarının neler olduğunun tespitini yapan ve sonuç itibari ile hangi konuşma yöntemini kullanması gerektiğine de karar veren kişidir. Bu terapilerin sıklığı devamlılığı ve verimine etki eden kişi konuşma terapisti olmalı, terapiyi alan kişinin çevresinin bu konuda uzmanı yanlış yönlendirmiyor şekilde konuya yaklaşmaları gereklidir.

Kekemelik

playful-prohibited-and-alerting

Kekemelik

Üzerinde çok araştırma yapılan kekemelik sorunu, tedaviden önce bilinçlenmeyi gerektiren bir sorundur. Kişilerde belli bir standardı olmaksızın yaşanan akıcı konuşma bozukluklarıdır. Kişilerdeki kekemelik olarak adlandırılan bu akıcı konuşma bozuklukları ilk hece takılmaları olarak da isimlendirilir. Kekemelik kişi konuşmaya başladığı anda devreye giren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi konuşmaya başladığı anda takılmalar, uzatmalar, teklemeler, duraksamalar ya da tutulmalar dediğimiz hiç ses çıkaramama durumları olarak görülebilmektedir.

Konuşma bozuklukları Tedavisi Uygulamaları

Konuşma bozuklukları Tedavisi Uygulamaları

Konuşma bozuklukları Tedavisi Uygulamaları

Konuşma bozuklukları Tedavisi Uygulamaları

Yaşanan olumsuzluklar sonucunda vücutta yaşanan reaksiyonla birlikte oluşan konuşma bozuklukları, doğuştan olmayan ve genetik olma durumları henüz kanıtlanmamış problemlerdir. Konuşma bozuklukları eğer işitme kaybı yüzünden sorun halinde devam ediyor ise bu durumda kesin çözüm sunmak kesinlikle yanlış bir vaat olur. Çünkü, işitemeyen kişilerin harfleri ve akıcılığı dilediğimiz şekilde çıkartmaları söz konusu değildir. Konuşma bozukluğu tedavisi için işitme kaybının olmadığı, zeka geriliğinin yaşanmadığı ve fizyolojik bir zorunluluğun olmadığı normal kişilerde başarı oranı görülmektedir. Bunu yapmanın en belirgin şartı sorunun kaynağı, süresi ve kişilik özelliklerinin tespiti ile alakalıdır.

Konuşma Bozuklukları Uygulamaları

konusma sorunlari

Konuşma Bozuklukları Uygulamaları

Konuşma bozuklukları herhangi bir cerrahi operasyona bağımsız olarak tedavi edilebilecek nörolojik problemler olarak görülse de henüz çözülememiş bazı yapıları vardır. Konuşma Bozuklukları beyinin konuşma lobu olan sol lobun yaşanan bazı sorunlar ya da ateşli hastalık gibi problemlerin sonucunda konuşma görevini daha çok görsel hafıza yöneticisi olarak nitelendirilen sağ loba devretmesiyle ortaya çıkan bir problemlerdir.

Konuşma Bozuklukları Çeşitleri

konusma programi

Konuşma Bozuklukları Çeşitleri

Konuşma bozuklukları organik nedenler ve psişik nedenlere bağımlı olarak ortaya çıkmaktadır. Doğuştan olan dil bozuklukları haricinde işitme kaybı ve zekâ engeli yada otizm ya da down sendromu gibi sorunlar olmadığı takdirde C. Van Riper’in da dediği gibi kekemelik gibi konuşma bozuklukları problemlerinden kurtulmamak için hiç bir neden yoktur.”duyabilen herkes konuşabilir”

Konuşma Bozuklukları

konusma terapisi

Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozuklukları,  fizyolojik etkiler ya da doğuştan gelen sorunlardan daha çok sonradan görülen problemler olarak yanlış bir taban üzerine bina edilen bir yapıya sahiptir. Dil Tembelliği olarak da adlandırabileceğimiz sorunlar özellikle işitme kaybı olan bireylerde  oldukça sık olarak görülebilmektedir. İşitme kaybının ayriyetinden heyecanlı,stresli anlarda,çocuklukta yaşanan korkulu anlardan,kıskançlık krizlerinden dolayı görülen bir sorun olan kekemelikte bireylerde sık görülen sorunların başında yer almaktadır.

{$footer_yazisi}